รับเขียน office Enterprise webApplication, หรือเหมาทั้งระบบ/Server
รับพัฒนาระบบสำนักงานอิสระ
ในกลุ่ม webApplication Enterprise
ภายใต้ชื่อ Global Final 2018
(ไม่มีสาขา)

เอกสารติดต่องานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง สามารถเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เนต ที่สามารถ
ใช้เป็นจุดประสานงานผ่านมือถือในแทบทุกเรื่องได้ โดย
ไม่จำเป็นต้องถือเอกสารอีกเลย

พัฒนาใหม่ หรือเพิ่มเติม ระบบจากเดิม (Sync)
ถ้าท่านยังไม่อับเดตระบบเครือข่าย ประจำสำนักงานของท่าน
ผมมีข้อเสนอมาเพื่อพิจารณาครับ

รับพัฒนาระบบสำนักงานให้ท่าน ขนาด user 10-1,000.
ตาม scope ด้านล่างนี้

:OS Server
ใช้ระบบหลักเป็น linux
glassfish หรือ JSP รูปแบบ Enterprise
.database ใช้ license sybase
.perl (บางapp ที่ถ้าจะเป็นต้องมีใช้ร่วม /ควบคุมบนหน้าweb)
.ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DOS, mobile(s), TCP-data, ฯลฯ ได้
จึงไม่จำเป็นยกเลิกชุดเดิม

:ฝั่งท่าน ที่ต้องพร้อม
1. ต้นฉบับเอกสาร (แบบร่าง)
เพื่อให้แน่ใจว่า ท่านจะได้หน้า webApp ส่วนตัวจริงๆ
สามารถออกแบบตามต้องการ แล้ว save เป็น html ส่ง
เพื่อนำเข้า www servlet ต่อไป
2. required Server
ต้องเป็น OS Server มาตรฐานจริง(ปัจจุบันราคาถูก)
ไม่ใช่ตั้งโต๊ะ นำมาประยุกต์
3. required Admin
ช่างสังเกตุ รู้จักจับผิด /ถูก จะมอบkeyให้เป็นผู้ดูแลหลังท่านตกลง
4. required User
อ่านอักษรได้, ใช้ net เป็น
5. กรณีรวมข้อมูล /App เป็นหนึ่ง จะ
มีลักษณะผุดยอดหนึ่งขึ้นมา จะ
ไม่กระทบต่อชุดเดิม

ง่าย ๆ
เพียงถ้าท่าน มี web Server อยู่แล้ว
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ท่านต้องการจะสร้างใหม่ หรืออับเดต
หลังจากวิเคราะห์ความกว้างได้ตแล้ว จึงสามารถดำเนินการร่างต่อไป

:การส่งงาน ใช้รูปแบบ online ให้
:ค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับความแคบ /กว้างที่วิเคราะห์ได้
ตามตกลง ที่ท่านยอมรับได้ มีappร่างประกอบตัดสินใจก่อน
การจ่าย ๆ ให้ในส่วนบุคคล
(คล้ายการซื้อ/ขายทั่วไป /เมื่อจ่าย.ก็ได้ของไป
/ไม่มีข้อผูกมัดใดใด /มีดูแล อับเดตให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของท่าน ฟรี1ปี)

:ตัวอย่าง webApplication
จริงๆ แล้ว แต่ละสำนักงานจะมีหน้าตาเฉพาะตัว จึงไม่
สามารถระบุลงไปได้ แต่สรุปลงใน
.รับ /ส่งงาน เป็นระบบกระจาย ภายใต้ชื่อ CallCenter
เป็น webApp เฉพาะแผนก เชื่อมโยงแผนก เช่น
กลุ่มขาย บัญชี เร่งรัดหนี้สิน
.ฯลฯ

นับถือ
Sreethammanoon R
atthachariz@icloud.com
webMaster
2018,Jan,19
globalzr.com