ระบบ Global

Global เป็นเวบไซต์
การติดตั้ง Server หลัก (เพื่อใช้รองรับระบบ Global)
 • ถ้าใช้บน Cloud ให้ศูนย์บริการ ติดตั้งโครงสร้างหลัก CentOS รูปแบบ html4 และ html5, ระบบมี redirect ให้อัตโนมัติใน Link เดียว
 • หรือ ถ้าใช้แบบฝากเครื่อง ก่อนนำฝาก ให้ติดตั้งโครงสร้างหลัก CentOS รูปแบบ html4 และ html5, ระบบมี redirect ให้อัตโนมัติใน Link เดียว เช่นกัน
 • Application เป็นภาษาเซิร์ฟเวอร์แบบ open ขับเคลื่อนด้วย 3 ภาษาหลักสากล คือ Sun java jsp, Perl, Bash พัฒนาหน้างานขึ้นมาเอง(ไม่มีสาขา) จากเอกสารราชการ(แบบกรอก)ต่าง ๆ
 • ถ้าใช้แบบ wan เพื่อรอบรับความเสถียร ให้ท่าน ติดตั้งโครงสร้างหลัก CentOS แบบ web Server
 • Global Application รองรับทุก PlateForm รองรับทั้ง html4, html5, ในส่วน Database ของ Global ใช้ sybase ท่านสามารถติดต่อซื้อ 1.license ที่ศูนย์โดยตรงก่อน
  โดยจะเป็นโครงสร้างหลัก หรือ engine รอ Global นำแบบโครงสร้างใช้งานเข้าโหลดพร้อมกับ App ก็จะสามารถใช้ได้เลย ภายในฐานข้อมูลจะว่างอยู่ หรือมีบ้างก็เพื่อเป็นตัวอย่างไว้ให้
  ท่านเพิ่มข้อมูลหลัก หรือ master File เข้าไปก่อน จึงจะสามารถโหลดหน้างาน และทำงานได้
 • ติดตั้งระบบ Global จะใช้เวลา 1 เดือน เผื่อสำหรับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ต่างกัน
 • กรณีใช้แบบ wan ถ้าท่านไม่สะดวกติดตั้งเอง สามารถส่งเครื่องมาให้ Global ติดตั้ง วิธีนี้การเชื่อมโยงเครือข่ายของท่าน จะเห็นผลเร็วกว่า ลักษณะ และการดูแลตัวเองของ Global
 • Global เป็นระบบสัมพันธ์ เป็นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งเลย เริ่มตั้งแต่ boot เครื่อง ไปจนถึงโหลดทุก Engiin ทุกหน้างาน
 • Global เน้นการ Auto ตามทรัพยากร(นับแต่ dataBase) ตามแฟ้มหลักขององค์การ จึงสามารถดูแลตัวเองตัวเองได้ จะไม่มีการผูกขาด(ไม่ต้องมีผู้ดูแลประจำได้)
 • Global สามารถเป็นไปตามกระแสระบบหลักเจ้าของภาษาเสมอ โดยไม่ให้กระทบหน้างานขององค์กรนั้น ๆ
 • Global ถูกสร้างยึดหลักความเป็น Auto ที่เกิดจากการใช้งานระบบ อันเนื่องมาจากการป้อนข้อมูลหลักแต่แรก จุดนี้จะก่อใหเกิดอิสระภาพ คือเป็นระบบภายในองค์การของท่านอย่างแท้จริง
 • Global จะใช้ Port เฉพาะตัว การเข้ารหัส(password) เนื่องจาก algorithm เพราะมีรูปแบบที่ชัดเจน ที่สามารถสืบคนได้ จึงสร้างระบบแบบกระจกทอดหากัน
  (สามารถมีกระจกมากกว่าหนึ่ง/mirror) เพื่อความปลอดภัยจากผู้บุกรุก หรือผู้จะนำอันตรายมาสู่
 • Global เป็นระบกระจายหน้างานต่าง ๆ ออก ในรูปแบบโครงสร้างกระจาย Enterprise การแก้ไข หรือการ Over แต่ละจุด จะเกิดเฉพาะจุดไม่เกี่ยวข้องกับจุดหน้างานอื่น
 • สรุป Job งานประจำวัน และทำการ Packing ส่งกลับสำนักงานใหญ่ผู้เจ้าของ ซึ่งสามารถเก็บ หรือนำไปใช้รูปแบบอื่น ๆ ได้อีก
 • การ redirect หรือ forward เป็นอัตโนมัติ ตามแฟ้มหลักที่ป้อน เช่น นาย A สังกัดแผนกเร่งรัดหนี้สิน ระบบจะสร้างเมนูแผนกนี้ให้ และส่งเข้าห้องทำงานให้ ฯลฯ
  (เมนูจะถูก Gen อัตโนมัติตามแฟ้มหลักที่ป้อน)
 • ฐานข้อมูล นอกจากมีเป็นของตัวตามแนว Enterprise แล้ว Global ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลขององค์การได้ นำมาแสดงได้
 • มี report ในรูปแบบ html หรือรูปแบบ pdf เฉพาะแผนก หัวหน้างานสามารถเรียกรายงานของพนักงานปฏิบัติการได้เอง บางแผนกไม่จำเป็นต้องเข้า office ทุกวัน
 • มี Monitor สำหรับติดการทำงานของระบบเอง หรือความเคลื่อนไหงานของ user ได้แบบสมบูรณ์ อาจมีเพิ่มเติมตามเหมาะสม
 • มี Monitor ที่ติดตามได้ สามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหา และนำไปปรับปรุงระบบ ตามเหมาะสม(โดยเฉพาะพฤติกรรมพื้นฐานโดยรวมของผู้ใช้งานภายใน หรือแม้ภายนอก) การใช้งาน ปกติ จะมีเอกสารคู่มือ (pdf) ให้ หรือในขณะทำงาน ยังมี ToolTip ให้ เพื่อแนะนำว่า คืออะไร ใช้อย่างไร การันตีจากผู้พัฒนาระบบ Global การดูแลระบบโดยรวมจากผู้พัฒนา พร้อมตอบทุกคำถามเกี่ยวกับระบบ จะเป็นไปยาวๆ 1 ปี requirement ถ้าองค์กรของท่าน มีสิ่งเหล่านี้ √ มีสถานที่ เครื่องมือ บุคคลากร จัดซื้อ ในการผลิตสินค้า (โรงงาน) √ มีสำนักงานใหญ่ √ มี CallCentre <ไม่ต้องไปเช่าเขาก็ได้ ท่านสามารถสร้างเอง จากแผนกประชาสัมพันธ์ √ มีสาขาสนับสนุนโดยรอบ รองรับ order ลูกค้า √ มีบุคคลากรพร้อมในทุกแผนก >=100 √ มีจุดมุ่งมั่นเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้าในทุก ๆ ความสะดวกของลูกค้า เพื่อกระจายสินค้าให้ทัน √ มีแนวคิดกว้างไกล รับฟังแนวคิดบุคคลากรทุกระดับเท่าเทียมกัน รับความรู้ใหม่ ทันโลกอยู่เสมอ √ มีความประสงค์ จัดทำระบบในรูปแบบเอกภาพ √ เป็นพุทธศาสนิกชน √ ให้ความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกระดับ √ ให้ความคุ้มครองผลงานของพนักงานทุกระดับ (ป้องกันทุจริต) √ มีความพร้อมในการขยายหน่วยงานให้พอเพียงแก่ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เมื่อ Global ได้รับ Requirement ดังกล่าว Global จะช่วยประสานองค์กรท่านได้
 • ( - )

  ตัวอย่างระบบ Global แสดงเป็นภาพ(บางส่วน) จะเป็นตัวระบบทั้งนั้น ด้านข้อมูล เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ว่างอยู่
  แฟ้มหลัก หรือMaster File ที่นำมายกตัวอย่างต่อไปนี้ ต้องป้อนข้อมูลของท่านก่อน แล้วระบบจะนำไปแสดงเป็นหน้างานต่อไปได้
  นอกจากนี้ แฟ้มหลักของ Global ถือเป็นสำคัญมาก จะเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นตัวควบคุมบุคคล, สายงาน หรือเป็นตัวกำหนดทิศทางของระบบด้วย