ยินดีต้อนรับ

Global เป็น Enterprise webApplication หน้างาน สำหรับเจ้าขององค์กรธุรกิจด้านบริการ
ในทุกคลัง ทุกแผนกงาน ตั้งแต่จัดซื้อ ผลิต ที่ขยายตัวอยู่ตลอด ติดตามงานได้ตลอดเวลา
ถูกพัฒนาให้มีความยึดหยุ่น จึงได้ความสามารถช่วยลดต้นทุนขององค์กร CMS
ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับองค์กรทั้ง
To change this page, upload your website into the public_html directory
Date Created: Sat May 19 10:14:04 2018
แนวคิดพัฒนาระบบแบบประยุกต์ไม่เหมือนใครของ Global
 • ระบบ Global พัฒนาขึ้นจาก mainBase OS ภาค Linux มีภาษาหลักคือ Jsp, Java, Perl
 • โดยเฉพาะในส่วนความเป็นกลางระหว่างการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การที่กระจายอยู่บน plateform ต่าง ๆ
 • การเลือกใช้ความสามารถที่เหมาสมของแต่ละภาษาโปรแกรม สนับสนุนกันและกัน เริ่มแต่ powerON
  servlet หลัก จะเป็น CentOS -> Bash -> GS.Sun java -> Perl ซึ่งทำให้ mainframe ยืดหยุ่น และแข็งแกร่งมาก
 • ความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้ (อาจขัดใจกันบ้าง{ความเคยชินส่วนบุคคล} แต่ได้ผลลงตัวแก่ส่วนกลางทุกฝ่ายก็โอเค) และ
 • มุมมองของการพัฒนาโปรแกรม ที่เป็นกลางระหว่างผู้ใช้กับหลักการของภาษาโปรแกรม ทำให้ทุกตำแหน่งงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ
 • ดูแลกันยาว ๆ 1 ปี หรือตามตกลง

  ผู้บริหาร ท่านผู้เป็นเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ฯลฯ สามารถเห็นการทำงานของพนักงานโดยไม่ต้องสืบถามเลย การติดตามงานต่าง ๆ
  จะสามารถติดตามความคืบหน้าได้ว่าไปถึงไหน ผลเป็นอย่างไร โดยไม่ต้องสืบถาม
  ในส่วนพนักงานทุกแผนก สามารถใช้ Global ติดต่องานสะดวก เริ่มแต่งานของแผนกตัว ไปจนถึงการส่งงานต่อไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • การติดตั้ง mainFrame
  lanwaninternet
  ที่ office หลัก ใช้ server มาตรฐาน ติดตั้ง CentOS ที่ office หลัก ใช้ server มาตรฐาน ติดตั้ง CentOS ส่วน office สาขา ใช้ server เช่นกัน ลดกำลังลงได้ กรณีฝากเครื่อง
  ใช้ server มาตรฐานติดตั้ง CentOS แล้วนำไปฝาก
  กรณีใช้ Cloud ท่านแจ้งศูนย์ได้เลย

  :ถ้าไม่สะดวกติดตั้งเอง จัดส่งเครื่องให้ Global ติดตั้งให้ทั้งหมด (ฟรี วิธีนี้ จะเร็วกว่า เพราะเป็นแบบ cable /เก็บ track ไว้)
  :เตรียม wi-fi router แบบ lan, wifi ไว้กระจายสัญญาณชุดหนึ่ง(ไม่ใช่ mobile router) ถ้าจะใช้ lan
  เชิญช่างข้างบ้านมาเดินสายให้ (ทุกวันนี้มีบริการ)
  ส่วน media ลูกข่าย รองรับได้ทุก plateform ตามมาตรฐานสากล html ทั้ง ใช้สาย ทั้งไร้สาย
  กว่า 20 ปี(2539-2561)
  Global ได้ยึดเทคโนโลยี JSP,Java เป็นภาษาหลัก บนสภาพแวดล้อม Linux ในการ
  พัฒนาระบบเครือข่าย ที่จัดให้องค์กรของท่าน พัฒนาใหม่ เสริม หรืออัพเกรดจากที่มีอยู่แล้วนั้น
  ความสมบูรณ์ของ website โดยรวม นอกจากวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโปรแกรมแล้ว ได้รับ
  กำลังเสริมจากเทคโนโลยีที่เข้ากันได้ เช่น
  
  Perl,iTextPDF,CSS,Html,J2ee,Java,Javascript,CMS,Jsp,Linux,Mysql,Sybase Anywhere,
  Network,Oracle,Php,PrintingProject,SMS,MMS,Unix,Html,Xhtml,Xml,Bash,JQuery,
  Html5,websiteDesign,NetworkTechnician,DomainDesign,ฯลฯ
  
  การรวมตัวกัน และสามารถรันได้เต็มกำลังของตัว ของเทคโนโลยีเหล่านี้ ก่อให้เกิด Enterprise ภาวะ
  ถัดมา เพราะได้ความยึดหยุ่นจากการเชื่อมต่อ database เดียวกันทั่วโลก จึงอุบัติ  integrity ภาวะ
  
  Global เป็นทั้ง Compiled ทั้ง intepreter(Compile ที่สภาพแวดล้อมผู้ใช้)
  
  Global webDev
  รับพัฒนา
 • ระบบเครือข่าย enterprise
 • ระบบเครือข่าย Gateway
 • ระบบสำนักงาน
 • ระบบจัดซื้อ (PrPo)
 • ระบบประสานงานภายในองค์กร
 • ระบบ CallCenter
 • ระบบสร้างเอกภาพขององค์กร
 • ระบบเร่งรัดหนึ้สิน
 • ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ระบบฝากเก็บ
 • ระบบควบคุมการผลิต
 • ระบบตรวจสอบคุณภาพ
 • ระบบช่าง (วิศวะ)
 • ระบบดูแลโรงงาน
 • ระบบรับสมาชิกใหม่
 • ระบบทรัพยากรบุคคล
 • ระบบรายงาน PDF
 • ระบบเพจของท่านเอง


 • Over Viewer - Home