สินค้า หรือบริการ

@เหมาโดเมน (ทั้งระบบ Global)
   สินค้า หรือบริการส่วนนี้ จะคล้ายกับส่วนบริการของศูนย์ Hosting ต่าง ๆ ที่มี
Server เป็นสินค้าหลัก ในรูปแบบ Shared Hosting (Dedicated server) หรือ VPS (Virtual Private Server) 
สำหรับ Project นี้ สินค้าหลัก คือ ระบบ Global (ทั้งระบบ /Full, ติดตั้งบน Cloud)

มีติดตั้ง centOS หลัก, อับโหลดระบบ Global พร้อม config สภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อพร้อมใช้งาน 
ให้พร้อมรับข้อมูล master file ภายใน 2 วัน 

หากท่านกำลังจัดสร้างเวบไซต์สำหรับบริษัท แต่มีปัญหาด้านเตรียมเอกสาร หรือไม่แน่ใจต่อ
ระบบว่าจะตรงหรือไม่

Global ช่วยท่านในเรื่องนี้ได้ Global เป็น Cloud เวบไซต์ สำหรับบริษัทโดยตรง พร้อมใช้งานทันที 
ในทุกแผนก เพียงท่านอัยเตต master File ให้สมบูรณ์
ในส่วน feature พิเศษของ master file คือ Global จะนำไปสร้างเมนูหน้างานให้กับ user  หรือพูดอีก
คำคือ Global เน้นวิธีให้ระบบอัตโนมัติ สร้าง Page หน้างานให้user นั้น ๆ  ตามที่ท่านป้อนข้อมูล

Global เป็นเว็บไซต์สำหรับบริษัท พร้อมใช้งานทันที โดยเฉพาะที่ประกอบกิจการโดยผลิตสินค้าเอง 
ขายเอง เข่น กิจการน้ำดื่ม สำหรับกิจการอื่นกลุ่มที่ต้องซื้อสินค้า และนำมาขาย ก็รองรับ

ระบบประสานงานภายในองค์กรหลัก ที่ท่านสามารถใช้งานได้ทันที พร้อม monitor มากมาย
ระบบจัดซื้อ (PrPo) เป็นระบบกลางหลัก
ระบบ CallCenter เป็นระบบกลางหลัก กระจาย info จากลูกค้า สู่แผนกต่าง ๆ  ไม่เพียงเป็นส่วน
รับเรื่องของศูนย์ ยังสามารถใช้ได้กับแผนกต่าง ๆ ติดตต่องานกัน (โดยไม่ต้องใช้ 
line, messenger, mailling, ฯลฯ)
ระบบแผนกเร่งรัดหนี้สิน
ระบบอื่น ๆ เป็น Page ใช้งานเฉพาะแผนกนั้น ๆ ตามอัตลักษณ์ของบริษัทนั้น  ๆ (ดังภาพ)
มีแถมระบบสำเร็จรูปรันบนวินโดว์ให้ด้วย 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


คุ้มค่า ที่ท่านจะนำไปใช้งาน รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพ เขิญที่ http://globalzr.com
สอบถาม รับบริการ

.......
@package(s) เป็นระบบที่ท่านจะนำไปติดตั้งบน centOS, Ent GS4, Perl Module(s) ระบบประสานงาน Callcenter (เป็นระบบกลาง ทุกแผนกจะมีใช้) ระบบประสานงาน จัดซื้อ (เป็นระบบกลาง ทุกแผนกจะมีใช้)
.......
@เหมาพัฒนาใหม่ทั้งโดเมน ตามเอกสารของท่าน
สอบถาม รับบริการ
.......
@พัฒนาบางส่วน /Page ตามเอกสารของท่าน
สอบถาม รับบริการ เพิ่มเติมภาพประกอบที่ Global Manual Global รองรับ 1,000 user การันตี ความเร็ว คงที่ แม้ เวลาผ่านไปเมื่อข้อมูลใหญ่ขึ้นตามลำดับ ขอบคุณครับ

Home, Gateway Project, Manual
ทุกสินค้า หรือบริการ รันบน Linux (CentOS7), Enterprise Glassfish4, Perl(เป็น Interpreter คอมไพล์ระบบให้หน้างาน)