Home
Global Final 2018, ระบบประสานงานบริหารธุรกิจระหว่างแผนก 

สวัสดีครับ
หากท่านกำลังวางแผนพัฒนาระบบเครือข่าย
บริหารองค์กรระหว่างแผนก เพื่อความเป็นเอกภาพในการประสานงานด้านบริการ

Global เป็น Enterprise WebApplication มีประสบการณ์
ด้านนี้ 22 ปี ด้วยสภาพแวดล้อมทรงพลัง Jsp Java Perl, Linux 

ติดตั้ง mainframe ให้ฟรี พร้อมให้ทดลองใช้งานก่อน 1 เดือน
สนใจ โปรดเตรียมเอกสาร แจ้งความประสงค์ได้เลยครับ
สินค้า หรือบริการ - 
สัมผัสระบบจริง Global Enterprise ก่อนใคร 

ขอบคุณครับ
ศรีธรรมนูญ
atthachariz@icloud.com
https://web.facebook.com/GlobalFinal2018
(messenger, line, video-call ID, phone แจ้งในเมล์ครับ)
รายละเอียดพร้อมภาพ หรือโปรไฟล์ เชิญที่
http://globalzr.com/gbout.html
http://globalzr.com/g/idxe1es.html
http://globalzr.com
รับดูแล database
รับรวม database ให้เป็นเอกภาพ
รับดูแลเครือข่าย
รับ upgrade งาน ระบบเดิม บน dos windows excel หรือระบบชุดเก่า เป็น web application สากล
รับพัฒนาทั้งระบบในทีม หรือ ระบบแบบเหมาโปรเจค

Global webDev ของท่าน

รับพัฒนา
 • ระบบเครือข่ายภาค enterprise (รองรับงานที่มีขอบเขตกว้างได้)
 • ระบบเครือข่าย Gateway
 • ระบบสำนักงาน
 • ระบบจัดซื้อ (PrPo)
 • ระบบประสานงานภายในองค์กร
 • ระบบ CallCenter
 • ระบบสร้างเอกภาพขององค์กร
 • ระบบเร่งรัดหนึ้สิน
 • ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ระบบฝากเก็บ
 • ระบบควบคุมการผลิต
 • ระบบตรวจสอบคุณภาพ
 • ระบบช่าง (วิศวะ)
 • ระบบดูแลโรงงาน
 • ระบบรับสมาชิกใหม่
 • ระบบทรัพยากรบุคคล
 • ระบบ stock
 • ระบบรายงาน PDF
  ----
 • ระบบเพจท่านออกแบบเอง

 • Home