ระบบเบิก จัดซื้อ, การประสานงาน

ตัวอย่างขบวนการเบิก หรือการจัดซื้อ ตัวอย่างการประสานงานบริการลูกค้า ร่วมกัน

แผนกจัดซื้อ ไม่เพียงดำเนินการซื้อให้เฉพาะฝ่ายผลิต
จริงแล้วคือ ไม่ว่า จะแผนกไหนในองค์กร ต้องการใช้สอย ค่าจ่ายค่า
อะไร ก็สามารถนำนำบิล หรือใบเสนอราคายื่นขอเบิกได้ทั้งนั้น โดยปกติ
ขบวนการนี้เริ่มที่(แผนก)ใด ที่นั่นจะใช้โครงสร้างเดิม แบบเดียวกัน คือ

(1/3) ธุรการ ทำการป้อนข้อมูลในส่วนขอเบิก พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ,
(2/3) ผจก หรือหัวหน้าแผนกหรือคลัง ทำการตรวจความพร้อมและยื่นต่อ
เจ้าขององค์กรเพื่อขออนุมัติเบิก
(3/3) หลังสุดจะเป็นการอนุมัติจ่าย มีการเข้ารหัส PDF พร้อมพิมพ์ให้กับ
แผนกจัดซื้อ ซึ่งขบวนการท้ายนี้จะโยงไปยังแผนกจัดซื้อโดยตรง เพื่อทำการตรวจ
ว่า มีให้จ่ายอะไรบ้าง และเตรียมเอกสารสำหรับใช้กับ supplier และนำส่วนที่ขอ กลับ
มาให้ผู้ขอเป็นอันจบหนึ่งjob
ตัวอย่างการประสานงานบริการลูกค้า ร่วมกัน - Home