เกี่ยวกับ Global และระบบช่วยเหลือ

เกี่ยวกับ Global Programmer
ชื่อ 
2513 เกิดวันศุกร์ที่8พฤษภาคม
2539-1996:48 เริ่มทำงานเป็นProgrammerทั่วไป 
2561-2018_22 เป็นProgrammerประจำช่วงสุดท้าย
2018-ปัจจุบัน.เป็น Freelancer.รับพัฒนาเวบไซต์ภาค Enterprise
สำหรับบริหารองค์กรระหว่างแผนก เพื่อความเป็นเอกภาพในการประสานงานด้าน
บริการ พร้อมติดตั้ง mainFrame ให้ฟรี(ไม่มีสาขา)
ทักษะการใช้ภาษาหลัก Jsp Java Perl และการประยุกต์ compatible อื่น ๆ เช่น
iTextPDF,CSS,Html,Javascript,CMS,Jsp,Linux,Mysql,Sybase Anywhere,Network,
Oracle,Php,PrintingProject,SMS,MMS,Unix,Html,Xhtml,Xml,Bash,JQuery,Html5,websiteDesign,
NetworkTechnician,DomainDesign รวมถึงภาษาต่าง protocol บน windows และในยุคสมัย DOS

พร้อมกันนี้
รับดูแล database
รับรวม database ให้เป็นเอกภาพ
รับดูแลเครือข่าย
Plateform ที่เหมาะกับระบบ
Linux (centOS7),
enterprise glassfish 4
Database
ด้วยกำลังอันเฉียบคม ทรงพลังของ jdbc สามารถเชื่อมต่อได้ทุก database ที่มีระดับ protocol เดียวกัน ส่วนกรณีต่าง protocol(ถ้ามี) ใช้ในลักษณะจับวาง
(งานเหมาหลังสุด /-2018.02 เป็นค่าย oracle,sybase,mysql,clipper,foxpro)
ภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนา
Java Jsp ทั้ง Frontend และ Backend ในส่วน Output(pdf) ใช้ Perl
ลักษณะการรับงาน รับพัฒนาตามเอกสาร
• เหมาโปรเจค ทั้งบริษัท หรือทั้งโดเมน
(ใช้งานร่วมกับ MSoftLib03 Java Framework)
• บาง job, บางหัวข้อ หรือบางส่วน
• เฉพาะ module ในทีม
• เฉพาะ public function
• กรณี java programmer งานเยอะ สามารถเป็นผู้ช่วยสนบสนุนได้
การส่งเอกสาร เพื่อให้พัฒนา
ทางอีเมล์ หรือ github
การส่งระบบที่พัฒนาแล้ว
ทางอีเมล์ หรือ github, googleDrive หรือ icloudDrive หรือผ่าน shell ที่ท่านจัดไว้
การประเมินราคา
• สำหรับท่านที่ต้องการ resume หรือตัวอย่าง Coding ทั้ง input ทั้ง output โปรดแจ้งที่เมล์ หรือ inbox
..แล้วติดต่อมา ครับ
Over Viewer - Home
Global เป็นระบบรวมสำหรับผู้อยู่ในเครือก็จริง แต่ว่า
ให้ผู้ใช้นั้น ๆ ใช้งานแบบส่วนตัว ๆ เท่านั้น
และแน่นอนว่า ผู้ใช้นั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องอยู่กับบุคคล หรือแผนกอื่นๆ เสมอ
ผู้เขียนระบบ ไม่ได้สร้างข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้ใช้นั้น ๆ แต่ประการใด
ทุกเหตุการณ์ จะเคลื่อนไหวไปเองอัตโนมัติ ตามข้อมูลของผู้ใช้งานนั้น ๆ
และระบบไม่ได้ผูกขาดอยู่กับผู้เขียนระบบ ผู้ประสงค์ใช้งาน สามารถสร้่าง
รหัสผ่าน และเปิดใช้งานได้เอง
เพียงมีรหัสพนักงาน ที่บริษัทออกให้
ทั้งนี้ เบื้องต้น สามารถแจ้งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรที่
gnu หรือที่มุม Visitor หรือที่มุม *อนุมัติพนักงาน (ดังที่
เคยแจ้งระดับหัวหน้า/ผจกไปก่อนหน้านี้แล้ว)
ข้อความที่แจ้ง หรือยื่นขอนั้น จะปรากฎที่ master เพื่อตรวจสอบ
ถ้าข้อมูลไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้งให้แก้ไข
ถ้าข้อมูลครบ/ถูกต้อง จะรับเข้าข้อมูลผู้ใช้ส่วนกลาง และแจ้งให้ท่าน
เปิดใช้งานเองผ่านปุ่ม register ต่อไป
Global จะร้องขอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง/สมบูรณ์เท่านั้น และจะเปิดเมนูให้อัตโนม้ติ
ทั้งนี้ สามารถติดตามผล ที่หน้า browserของหัวหน้า/ผจก.

ข้อปฏิบัติสำหรับหัวหน้า/ผจก แผนก/คลัง
1) ทุกรหัสที่แจ้ง ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนั้น เป็นไปตามความเคลื่อนไหวของบุคคลพิเศษเช่นคุณ
ทุกรหัส เปิดรอให้คุณใช้อยู่ตลอด ต้องให้แน่ใจว่า ข้อสอบ(keyCardเข้าบ้าน)
ที่ตอบต้องตรงกับข้อมูลส่วนกลาง(กรณีมีเปลี่ยนสายต้องเข้ามาปรับเสมอ)
กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวเอง แจ้งที่/gnu ระบุหมายเหตุให้ชัดเจน
ตัวอย่าง> 1.คลังสุดสาคร 171000 password 0000 (ใช้เปิดprpo) แต่เข้าดู job ไม่ได้
ในระบบ PrPo สำหรับคุณ ระดับ authorize(1) ใช้รหัส(ร่าง)เดียว สามารถอนุมัติได้หมด
ถ้ามีปัญหาต้องติด่อผู้กำหนดผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ PrPoโดยตรง ที่คุณนงลักษณ์
คำที่พูดว่า *แต่เข้าดู job ไม่ได้ คำว่า job คือ job ส่วนระบบ callcenter หรือ jobของแผนก
ทั้ง job ส่วน callcenter ส่วน jobของแผนก เป็นไปตามแผนก /คลังนั้น ๆ และต้องตรวจดูผลสอบ
ถ้าไม่ตรง ต้องปรับข้อสอบให้ตรงกับข้อมูลกลาง เท่านี้ก็ผ่านตลอดสาย
2) ส่วนธุรการที่คุณดูแลอยู่ คุณเพียงแนะนำพวกเขา เริ่มที่/gnu
รหัสของใคร เกิดจากผู้นั้นสร้างเองเท่านั้น โดยตรง
masterไม่ได้ออกรหัส หรือไม่ได้ทำอะไรให้ผู้ใช้งานตามที่คุณคาดหวัง เพียงวางระบบกลาง ๆ ไว้ ผู้ใช้นั้นๆ
เมื่อปฏิบัติตามที่แจ้ง ทุกอย่างจะเปิดให้เองหมด.. จุดนี้ เคลียร์ไหมคับ ขอรหัสจากmaster ๆ ไม่มีหน่ะคับ
masterหรือระบบGlobal ๆ จะร้องขอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง/สมบูรณ์เท่านั้น และจะเปิดเมนูให้อัตโนม้ติ
>รวมปัญหาโดยรวม พบบ่อย
ปัญหาวิธีแก้ไข
1อะไรคือ GlobalGlobal เป็นชื่อ MainFrame ที่ควบคุมทุกระบบสำหรับงาน Internet ที่อยู่ในเครือ
โดยทุก ๆ สายงาน สามารถเลือกใช้งานผ่านที่นี่ได้เลย (ไม่ต้องมาก Link ..ไม่ต้องมากหน้าจอ)
การใช้งานเมนู มีคำแนะนำ(สีเหลือง) เมื่อท่านเลื่อนเม้าส์ผ่าน แม้จะไม่ได้ศึกษาคู่มือ
ปัจจุบัน ต้องใช้ Serverอย่างน้อย 2 เครื่อง
2เตรียมความพร้อมก่อน1) ด้านบุคคล ต้องเป็นพนักงานเท่านั้น และ
ต้องแน่ใจว่า ตัวเองสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
2)ด้านฮาร์ดแวร์ ๆ ต้องอยู่ภายใต้เครือข่ายเท่านั้น (ยกเว้นระบบ VPN)
ดูค่าเครื่องลูกข่ายของท่าน
3เข้าระบบ Global ไม่ได้1) เบื้องต้น ต้่องแน่ใจว่า ได้ขอเปิด/รับ User กับ Admin ที่ตนเกี่ยวข้องแล้ว
สำหรับ CallCenter ขอเปิดที่คุณฉัตรชัย ส่วนระบบอื่นๆภายใต้ Global ขอเปิดที่นงลักษณ์
2) ต้่องแน่ใจว่า ได้ Register ตัวเองแล้ว
หนักสุด..ถ้ายังอีก สำหรับ CallCenterให้เปิดระบบสำรอง
4ทำไมเมนู ไม่เหมือนกับเพื่อนเป็นปัญหาทางกายภาพเท่านั้น คือ สายงานที่ผู้บริหารจัดให้จะไม่เหมือนกัน
กรณีเกี่ยวกับ PrPo/Stockcard/ระบบอื่นๆ ภายใต้ Global(แต่ไม่รวมCallCenter)
ต้องติดต่อขอรับงาน รับชื่อ รหัสผ่านที่เลขาฯ ผู้บริหาร,
กรณีเกี่ยวกับ CallCenter ต้องติดต่อขอรับชื่อ รหัสผ่านก่อน,
5หัวหน้า(ผจก) ผมเป็นใครกรณีไม่ทราบ ให้ติดต่อ Admin ส่วนนั้น ๆ เรื่องนี้สำคัญ และจำเป็นมาก
เพราะงานจะวิ่งไปตามสายงานที่ Admin จัดไว้เท่านั้น
6หัวหน้า(ผจก) ผม ไม่ใช่ท่านนี้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ติดต่อ Admin ส่วนนั้น ๆ
7อะไรคือ Gr-JobGr-Job ก็คืองานที่ถูกแยกออกมาจาก Joblist(ของแผนก) โดยให้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล ระบบจะส่งท่านไปตามสายที่ Admin ของท่านจัดไว้ให้ ถ้าต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขสายส่ง ก็ให้แจ้งโดยตรงไปที่ Admin ของตัวเอง
8แจ้งปัญหาอย่างไร ?กรณี อย่างง่าย ก็แจ้งได้เลย แต่ถ้า ลำบากที่จะพูดให้เข้าใจได้ หรืออยากให้เห็นภาพด้วย ก็คัดลอกหน้าจอ บันทึกไฟล์ภาพเป็น .jpg แล้วส่งไปพร้อมกับเมล์ ถึงผู้ดูแลเครือข่าย
9ใครคือ Adminโครงข่ายระบบ Global ปัจจุบันแยกAdmin
10ใครคือ ผู้ดูแลเครือข่าย
11Global ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม เทคโนโลยีไร้สาย ที่ไม่มีคำว่าหยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ระบบทุก PlateForm ของ user ทุกระดับ โดยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเครื่องใดมีความพร้อม จะถูกยกระดับสู่โดเมนพิเศษทันที
12อื่น ๆอื่น ๆ เกี่ยวกับ CallCenter.SuperSonic
ช่วงปรับระบบCallCenter ขึ้นเป็นSuperSonic นั้น
เบื้องต้น มีให้โหวดคะแนนเพื่อเปิดใช้ระบบใหม่
มีหลายท่าน ที่ไม่เห็นด้วยกับการเส้นทางพัฒนาระบบชุดนี้
ก็เลยต้องแยกกลุ่มผู้ใช้เป็น 2 กลุ่มหลัก
กลุ่มที่ยอมรับ SuperSonic จะได้รับหน้าจอใหม่ๆ
ไปพร้อมกับระบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หรือมีอับเดตให้อยู่เสมอ ต่างจากกลุ่มที่ปฏิเสธ ซึ่ง
จะไม่ได้รับอะไรใหม่ๆต่อจากนั้นอีก เพราะจุดนั้น จำเป็นต้องหยุดพัฒนา

พัฒนาการ พร้อมปัญหาต่าง ๆ และการแก้ไข สำหรับระบบ CallCenter SuperSonic version
 • ระดับ webMaster
 • เนื่องจากชุดแจกความจำเฉพาะบุคคล การอับเดตความจำแบบ for all ให้
  ใช้คีย์นี้ select * from guser where webcomm1='callReset'
 • ระดับ Admin
 • ให้หมั่นดูแลแฟ้มหลักต่างๆ ในทุกทุกแฟ้มหลัก และหมั่น
  ตรวจJobList(ที่แฟ้มหลักแผนก) พยายามควบคุมให้ยอดงานไม่เกินร้อย(แต่ละวัน) หรือใช้
  วิธีกระตุ้น(ใดใด)ให้แผนกเคลียร์งานให้ได้ การไม่ดูแล จะส่งผลให้ระบบทำงานหนักโดยไม่จำเป็น
 • ระดับ User
 • เมื่อพบปัญหา ถึงขั้นต้องอับเดตความจำ ให้คลิกที่ Help ด้านซ้ายมือ และคลิก Reset
  โปรแกรมจะแจกความจำใหม่ และเริ่มนับ 0 อีกครั้ง

  เวอร์ชั่นนี้ ตัดความสะดวกสบายออกหลายจุด, ไม่สนับสนุนการเรียกข้อมูลแบบ too Multi ทุกรูปแบบ
  webMasterยังพอรองรับอารมณ์ได้อยู่ ..แต่SuperSonic อาจถูกระงับเพียงลำพังได้
  เวอร์ชั่นนี้ มีพัฒนาการ 2 ช่วง ช่วงต้น จะได้ความเร็วระดับ Software
  ส่วนช่วงหลังจะได้ความเร็วไม่จำกัด (อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้) ซึ่งแน่นอนว่า เกี่ยวกับHardware
  โดยการพัฒนาช่วงหลังนั้น ต้องใช้ Server เพิ่ม อย่างน้อย 2 เครื่อง (ทุกวันนี้รวมอยู่เครื่องเดียวกันหมด)
  เป้าหมายคือ ต้องแยก Database ออกจาก Application, และส่วน Application ต้องแยกส่วนรายงาน หรือPDF
  ออกจากส่วนหน้างาน ได้ดังนี้ ความเร็วจึงเกิดขึ้นได้ และอาุยุของServerจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว(แบ่งช่วยกัน)

  ช่วงหลังได้ผังดังนี้ Database-Server 1, Report-Server 2, Application-Server 3,
  Appliction-Server ...ฯลฯ(ขึ้นอยู่กับการขยายตัวของธุรกิจ) โมดูลควบคุม Serverทั้งหมด เป็นภาระของ Perl
  ผลกระทบต่อระบบ CallCenter.SuperSonic อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  การต่อเติมระบบภายใต้ Global ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ เมื่อระบบต่าง ๆ เกิดขึ้นจากแนวคิด *Concept เดียวกัน
  ปัญหาที่จะตามมา ก็แบบเดียวกัน(เวบล่ม) ไปจนกว่าจะมีการยอมรับระบบ ..ปัจจุบันยังท้อ..มองไม่เห็นฝั่ง
  ..ใครเลยจะรู้ว่า มีระบบที่ใหญ่กว่าCallCenterเกิดขึ้นอีกแล้ว..เตรียมตัว
  ปัญหาต่าง ๆ และการแก้ไข สำหรับ Internet (http)
 • เรื่องอับเดตเวลาเครื่องทั้ง 2 Server ทุก3นาฬิกา จัดให้มีUpdateเวลามาตรฐาน จากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
 • MSoftLib03.jar ไลบรารี่หลักที่ 192.168.0.4 มีปัญหา(คาดว่า ปัญหา HDD)
 • MM_Stk2e มีการลูปชนิดไม่รู้จบ คาดว่า จาก XlsStk.jsp ที่ 192.168.0.3
  (ตรวจแล้วไม่พบสาเหตุขัดเคืองใดใด ทำได้เพียงเปลี่ยนชื่อไฟล์ลองดูก่อน [Jan17,12)
 • ปัญหาต่าง ๆ และการแก้ไข สำหรับ Windows (H:)
 • โปรแกรมทุกชุด จะมี Lock ตัวเองเพื่อป้องการ user เปิดซ้อนกัน มีวิธีคลายลอคได้เองง่าย ๆ เพียงโหลดซ้ำ3ครั้ง
 • การเปิดโปรแกรมให้คลังต่างๆใช้งาน ควรจัดให้เข้ามาเรียนเป็นกิจลักษณะ
 • เรื่องซ่อมแซมแฟ้มดรรชนี สำหรับชุด เชคออโต ระบบจัดให้อัตโนมัติทุกวัน เวลา 23น.
  ส่วนว่าดรรชนีเองด้วยมือหลังจากจัดระเบียบระบบบัญชีแล้วนั้น ให้เรียกจาก h:\ch_auto3\saveut.exe (เครื่องเดียว)
 • เรื่องโอนข้อมูลให้คลังต่างๆ ทำงานแบบOffLine เรียกเองที่ H:\Ch_auto3st2\sttransfer3.exe (เครื่องเดียว)
 • โปรแกรมทุกชุดที่รันบนวินโดว์ จะทะยอยปรับขึ้นระบบ Internet(Global) และเมนูแผนกนั้นๆ จะไปปรากฎที่ Global menu แทน
 • Global menu
  Global menu เป็น
 • 1)เมนูส่วนตัว ด้วยการเข้าถึงหน้างานที่ไม่เท่ากัน /ต่างกัน และ
 • 2)เมนูแผนก เป็นเมนูรวมงานที่ใช้ได้เฉพาะแผนกนั้นๆเท่านั้น
  สำหรับแผนกที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมเฉพาะของตัว ให้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สกรีนหน้าจอเดิม(ถ้ามี) เพื่อ
  ทำการวิเคราะห์ และสร้างให้เป็นรูปธรรมต่อไป ส่วนถ้าคำนึงเรื่องความเป็นส่วนตัวของแผนกนั้น ที่Global มีให้ถึง3ชั้น
  (รหัสผ่านGlobal-ด้านนอก และรหัสผ่านแผนก-ด้านใน พร้อมทั้ง ระบบแยกอัตโนมัติสำหรับ
  ระดับงานแต่ละสายงาน /ธุรการ หรือuser/หัวหน้า/ผจก/admin)..ท่านอับเดตได้เอง

 • *ข้อปฏิบัติเบื้องต้น กรณีเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ได้ สำหรับเครือข่ายโดยรอบ ทุกที่
  Reset อุปกรณ์สื่อสาร หรือไม่เข้าใจ *โดยกว้าง..ก็ดังนี้
  1. ที่ Server ของตัวเอง
  2. สังเกตุว่า มีโมเดม (ตัวที่มีสายโทรศัพท์เสียบอยู)่
  3. เมื่อพบแล้ว ให้ปิด (ที่ปุ่มPower ถ้าไม่มีก็ถอดปลั๊ก)
  ดูว่าสัญญาณไฟดับ แล้วนับ 1-2-3-4-5-6-7 แล้วค่อยเปิด
  4. รอสักครู่ให้ไฟเต็มตัวโมเด็ม แล้วก็ให้เชื่อมต่ออีกครั้งที่เครื่องผู้ใช้งาน
  ถ้ายังไม่อีก ก็ปฏิบัติกับ Router (ตัวที่มีสาย lan เยอะๆ)
  ทำตามขั้นตอนเหมือนเด้านบน
  หมายหตุ: โมเดม หรือ Router อาจเป็นเครื่องเดียวกันได้

  ... สาเหตุเกิดจากความชื้น หรือปลั๊กหลวม หรือไฟกระตุกอย่างแรง ทำให้บอร์ดเสียหาย
  เพื่อลดแรงกระตุก...อุปกรณ์สื่อสารทุกตัวควรใช้ไฟฟ้าจากแหล่งเดียวกับ Server-UPS
  คลังโดยรอบ >ถ้ากลับบ้านไม่ใช้งานServer
  ควรปิดServerพร้อมอุปกรณ์สื่อสารทุกตัว เช้าพรุ่งค่อยเิปิดใช้งาน อาจพอลดปัญหาได้
  ส่วนอุปกรณ์ที่เสียหายแล้ว ต้องแจ้งเปลี่ยนอย่างเดียวเท่านั้น
  Global จัด Browser เป็น2กลุ่มหลักตามภาษาสากล คือ กลุ่ม W8(html5) และกลุ่มที่ไม่ใช่ W8(default)
  ปรับไปตาม Browser ของ user นั้น ๆ
  รายละเอียดเกณฑ์ทั้ง 2 นั้น ดังนี้
  1. ถ้า MS Windows Internet Explorer (IE) ต่ำกว่า 10 เป็นสถานีปฏิบัติการณ์ปกติ (default)
  2. ถ้า MS Windows Internet Explorer (IE) ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป เป็นสถานีปฏิบัติการณ์พิเศษ(กลุ่มW8)
  3. นอกเหนือจาก MS Windows IE คลอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ ให้ถือเป็นสถานีปฏิบัติการณ์ปกติพิเศษ(กลุ่มW8)
  --
  Global เป็นหน้างานขนาดใหญ่ และมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนไปตามระดับตำแหน่งงานนั้น ๆ
  การใช้ script ต่าง ๆ จึงมากตามไปด้วย (Perl,CentOS, SunJava,JavaScript/jq,HTML)
  การรันของ Global จะตรวจสอบ Browser ก่อนเปิดเมนูหน้างานให้ทุกครั้ง
  เมื่อ Browser ของ user ใด พบปัญหาไม่สามารถรัน Global ได้ตามปกติ
  ให้ถือเป็น ต้องส่งมาตรวจความพร้อมของเครื่อง
  Over Viewer - Home