อยากได้ระบบ Global Enterprise จะเปิด Cloud ให้ ที่ไหน ?, เลือกรายการไหน ?
เปิด Cloud ให้ ที่ไหน ? เปิดที่ thaidatahosting
เลือกรายการไหน ?
เลือกระดับฮาร์ดแวร์ให้เสถียร ให้สามารถรองรับธุรกิจของท่านได้ 
เมื่อเลือกแล้ว จะเป็น mainframe cloud server ของท่านโดยตรง  แน่นอนว่า 
ท่านสามารถจะพัฒนาได้ทุกระบบ ที่บริษัทจำเป็นต้องใช้ทุกทุกแผนก
สามารถจะรวบรวมทุกงาน ให้ปรากฎเพียงหน้าจอเดียว บน media ใดใดของท่าน
(เอกภาพแห่งอัตลักษณ์ /ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายถูกมาก เชิญครับ)
(ระบบที่เลือก เป็นระบบ CentOS 7)